top of page
Jak učíme?

Základem kurzu je učebnice - poskytuje studentům jasné cíle a strukturu, aby se měli o co opřít. Používáme učebnice série New English File a Navigate.

Přestože učebnice pokrývají všechny 4 dovednosti - mluvení, poslech, psaní a čtení - doplňujeme je materiály, které jsou orientované na komunikativní aktivity. Naše primární zaměření na konverzaci Vám bude zřejmé již od první hodiny. Baví nás bořit mýtus, že konverzovat v cizím jazyce se dá až na vyšších úrovních - i začátečníci si mohou povídat o základních tématech jako je rodina, bydliště, nebo osobní údaje.

Pro studenty je důležité mít přehled o tom, co se děje. Proto pro vás děláme z každé hodiny poznámky, ve kterých najdete klíčové informace jako je téma a plán hodiny, gramatika, slovní zásoba a domácí úkoly. Poznámky sdílíme ihned po konci hodiny přes Google Disk nebo email. Mějte své studium pod kontrolou!

V našich hodinách se také naučíte, jak používat Quizlet - neocenitelného pomocníka pro učení se slovní zásoby.

I přestože klademe velký důraz na kvalitu výuky, ve výsledku je pro nás nejduležitější vztah s našimi studenty. Jsme nejspokojenější, když se z našich studentů stávají naši přátelé. Důvěra mezi studentem a učitelem přináší ovoce!

Jdete do toho s námi? Vyberte si večerní kurz, dopolední kurz nebo individuální výuku.

Zajímá Vás, co o nás říkají naši stávající a bývalí studenti? Klikněte zde.

bottom of page